Home >> DỊCH VỤ >> TƯ VẤN DINH DƯỠNG

TƯ VẤN DINH DƯỠNG

SỮA NON VÀ THỂ THAO

.Bovine colostrum supplementation enhances physical performance on maximal exercise tests  Bổ sung sữa non của bò tăng cường hoạt động thể chất TRONG  các bài tập thể dục tối đa J. Leppäluoto*, S. Rasi, V. Martikkala, & M. Puukka Department of Physiology, University of Oulu, Department of Sports Medicine, Oulu ...

Xem thêm