Home >> THÔNG TIN Y HỌC

THÔNG TIN Y HỌC

PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH

LẤY TĨNH MẠCH HIỂN LÀM CẦU NỐI ĐỘNG  MẠCH VÀNH

Theo Trung tâm quốc gia Hoa Kỳ về báo cáo thống kê y tế 2011, bệnh tim mạch (Cardiovascular Disease: CVD) vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu của ở Hoa Kỳ ở những người đàn ông và phụ nữ của tất cả các nhóm sắc tộc lớn. Nó ...

Xem thêm